Fashion
Art
Charity
Radio
Design
Music

Noose Ties

With noose ties the idea results from the association in terms of sound-image: a tie in the shape of a noose. The scarlet colour of one contrasts with the virginal white of the other tie. Both were hand-made from wool, the latter to soften the sharp edge of the thought of suicide. Kristof Buntinx did intermittently play with the idea, as a mere possibility, as a final self-destination or ultimate self-discipline. At the same time the design implies control over that concept, since all imagination equals suppression. Kristof is nonetheless aware that human thought is at times uncontrollable. This is where fear rears its ugly head. He does understand that it is possible to be frightened by his designs.


Bij de stropdassen spruit de idee voort uit de associatie op het niveau van het klankbeeld: "stropdas", een "das" in de vorm een "strop". De bloedrode kleur van de ene contrasteert met het maagdelijke wit van de andere das. Beide werden met de hand vervaardigd uit wol, dit laatste om het scherpe van de idee aan zelfmoord te verzachten. Met die gedachte speelde Kristof Buntinx wel eens, als loutere mogelijkheid, als ultieme zelfbestemming of zelfcontrole. Tegelijkertijd impliceert de creatie zijn controle over die idee, zoals elke verbeelding een bemeestering is. Kristof weet echter dat die menselijke gedachte soms oncontroleerbaar is. Dan verschijnt de angst. Hij begrijpt dan ook dat men kan schrikken van zijn ontwerpen.


/