Fashion
Art
Charity
Radio
Design
Music

Accessories

In this non-contemporary series of fashion shots, advertising photographer Geert De Taeye sticks to his own, somewhat cynical and gloomy style. The contrast of this view with my intrinsically cheerful accessories (the halo hat, the rosary of Belgian euro coins, the ‘hand-bag’ and the jam jar lid hat) provides the images with remarkable tension.
The halo and the rosary hats share a religious aspect with Geert De Taeye’s photography enhanced by the model, Justine Meuleman’s modesty. In addition, the halo hat represents the conversion of a symbol (the halo surrounding the heads of saints in Christian iconography) into a wearable object, i.e., a hat. The rosary was also designed with a nod to the Belgian royal family and is part of a series of jewels to which this object belongs. On the other hand, the hand-bag was inspired by the literal meaning of the word ‘hand bag’, to which I added the hyphen, as it were. The jam jar lid hat is a variation on the classic ‘head cover’, again based on a play on words (in Dutch). If you ask me, this last photo belongs on the cover of Vogue. In short, my objects acquire another dimension as a result of this collaboration with photographer Geert De Taeye.

In deze niet eigentijdse reeks van modefoto’s houdt reklame-fotograaf Geert De Taeye vast aan zijn eigen ietwat cynische en duistere stijl. Het contrast van deze blik met mijn in se vrolijke accessoires (de aureoolhoed, de rozenkrans van Belgische Euromunten, de ‘hand-tas’ en de konfituurpotdekselhoed) zorgt voor een merkwaardige spanning in de beelden.
De aureoolhoed en de rozenkrans delen met de fotografie van Geert De Taeye het religieus aspect, mede door de ingetogenheid van het model Justine Meuleman. Hiernaast vormt de aureoolhoed een omzetting van een symbool (de stralenkrans waarmee de hoofden van heiligen wordt omgeven in de christelijke iconografie) in een draagbaar object, nl. een hoed. Ook de rozenkrans werd met een knipoog bedacht, hier naar het Belgisch koningshuis dat ik in gedachten had bij het maken van de reeks juwelen waar dit object in thuis hoort. De hand-tas werd dan weer geïnspireerd door de letterlijke betekenis van het woord “handtas”, waar ik als het ware het koppelteken aan toevoeg. De konfituurpotdekselhoed is een variatie op de klassieker “hoofddeksel”, met daarin weerom de woordspeling als uitgangspunt. Deze laatste foto hoort, als je het mij vraagt, thuis op de cover van Vogue. Kortom, mijn objecten krijgen door deze samenwerking met fotograaf Geert De Taeye een andere dimensie.

/